SAV - Германия

Магнитни закрепващи системи

Фирма SAV, Германия e световно признат производител и доставчик на затягащи и автоматизирани системи с високо качество и прецизност. С 25-годишния си производствен опит и 200 сътрудници фирма SAV GmbH разработи своеобразна концепция от решения за закрепване и автоматизиране, стандартни продукти и компоненти, които могат да намерят различни приложения. Ако става въпрос за оптимално решение на проблем при закрепването, то фирма SAV GmbH разполага с компетентността в областта на магнитната, хидравлична, механична и вакуумна техника, а също и тяхната комбинация при специални решения. От есента на 2004 година фирмата разшири интензивно съществуващата експортна мрежа и създаде дъщерни дружества в Европа, Азия и Америка. Това дава възможност на SAV-групата да излезе още по-активно на международния пазар.