AMF - Германия

Прецизни самозатягащи патронници

От създаването на фирмата от Андреас Майер през 1890 г., тя преживява вълнуващи и напрегнати времена. Днес фирмата предлага – като водещ производител в Европа – над 5000 различни продукта от областите затягане, завинтване и заключване. С този многообхватен асортимент тя със сигурност отговаря на всички нужди и изисквания на клиентите си. Да се постигне оптимално качество означава предизвикателство на всички нива: компетентно консултиране, модерна организация на екипа, индивидуални решения, собствени разработки, гъвкавост при променени условия…

Фирма Andreas Maier GmbH следва традицията за качество от 1890 –днес естествено чрез ново модерно управление по качеството според ISO 9001. Складът за готовата продукция на AMF гарантира готовност за експедиране на 98% от производствената програма.

Основни направления на производствената програма са:

  • Бързи закрепващи приспособления / стяги – ръчни и пневматични /
  • Mеханични, вакумни и хидравлични закрепващи приспособления
  • Индустриални ключове – TORX, INBUS, за цангови патронници