Mahr - Германия

Уреди за измерване и контрол

Основана 1861 година в Есенген, Германия, днес фирма MAHR е световен лидер в областта на ръчните измервателни инструменти и спезиализирани системи за измерване и контрол.
Групата на MAHR включва седем модерни производствени предприятия и 1600 служители.
Зад популярните търговски марки MarCal, Digimar, Micromar, MarCator, Millimess и други се крият прецизни ръчни измервателни уреди – шублери, микрометри, измервателни часовници, въртомери и други.

Продуктовата гама на фирмата включва и голямо разнообразие от измервателни системи: за дължина – Millimar, за грапавост – MarSurf, за форма – MarForm, зъбни колела – MarGear, за валове – MarShaft и други.