Paul Horn - Германия

Инструмени за струговане и фрезоване

Фирма Paul Horn GmbH произвежда от 1969 година прецизни инструменти. Областите на приложение на нейните продукти са многообразни и се простират от
автомобила и доставчиците за тази промишленост през машиностроенето, самолетостроенето и космонавтиката, хидравликата и пневматиката, бижутерската индустрия до медицинската техника .
Инструментите на фирма Paul Horn GmbH убеждават със своята технология, производителност и надежност. Днес в седалището в Тюбинген с най-модерно оборудване и на площ от 12 000 м2 се произвеждат иновативни инструменти за претенциозното обработване на канали. На клиентите си фирмата предлага освен голямо разнообразие от високопроизводителни инструментални системи и компетентно консултиране и сервиз.

Продуктовата гама обхваща:

  • Държачи и пластини за обработка на външни и вътрешни канали, радиални и аксиални
  • Държачи и пластини за струговане на външни и вътрешни резби
  • Инструменти за изработка на шпонкови канали по DIN 138 и DIN 6885 на CNC-стругови машини
  • Полигонални фрези за обработка на многостени на CNC-стругове и многошпинделни автомати
  • Инструменти SUPERMINI за профилна обработка на миниатюрни отвори до 0,2 мм