Elbo Controlli - Италия

Устройства за извънмашинна настройка на инструменти

Фирмата е основана през 1983 година на базата на опит в проектирането и приложението на цифров контрол в различни производства. Екипът на ELBO CONTROLLI бързо успява да обедини познанията и непрекъснатото търсене и развитие. В резултат на това фирмата скоро израства и се налага като един от най-уважаваните и известни производители на електронна апаратура за обработващи машини на национално и световно ниво.

ELBO CONTROLLI разработва и проектира собствените си продукти – машини за пресетинг, измерване и контрол на инструментите и визуализаторите. Изделията, плод на съчетанието от механика, електроника, оптика и софтуер, се отличават с технологично съдържание на високо ниво, което обуславя успехите на фирмата в световен мащаб.