BOTZIAN & KIRCH - Германия

BOTZIAN & KIRCH - ГЕРМАНИЯ
Машини и консумативи за полиране

Създадената преди едва 10 години фирма Botzian&Kirch GmbH днес разполага с изградена партньорска мрежа в почти всички европейски страни. Успехът на фирмата се дължи не само на изключително оригиналните идеи и предложения на утвърдени професионалисти, а и на гъвкавата ценова политика.

Фирмата предлага пълна програма от машини и консумативи за полиране и наваряване на шприцформи. Организира курсове за богата теоретична и практическа подготовка на клиентите си. Също така, помага със съвети и консултации за решаване на специфични технически проблеми.

От продуктовия каталог на фирмата може да изберете:
-
Машинки за въртеливо и възвратнопостъпателно движение, апарати за наваряване, ултразвукови апарати, микромотори, накрайници, гъвкави валове
-
Фиброкерамики и белгии за полиране
-
Диамантени пасти
-
Шкурки, ламелни грифели, полиращи филцове, държачи 

Официален сайт - www.diesparschweine.de